Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΛΟΥ

Η περιοχή του Σταλού κατοικείται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.